Publicaties

Omlaagschaling van transfectie van cellen met gelineariseerd humaan papillomavirus 16 of 18

Adviezen | 01.02.2024 | CGM/240201-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met de genetisch gemodificeerde (gg-)virussen Alphapapillomavirus 9 en Alphapapillomavirus 7. Deze virussen staan beter bekend als respectievelijk humaan papillomavirus (HPV) 16 en 18. De virussen verspreiden zich via seksueel contact. Infectie met deze twee virussen kan (genitale) wratten, maar soms ook o.a. baarmoederhalskanker veroorzaken. Deze virussen zijn ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2, en werkzaamheden hiermee moeten op ML-II plaatsvinden. Hierbij moeten open handelingen met de virussen in een kabinet van veiligheidsklasse 2 uitgevoerd worden en moeten altijd handschoenen gedragen worden.
HPV heeft een circulair DNA genoom. De aanvrager is voornemens om primaire zoogdiercellen te transfecteren met het genoom van HPV16 of -18, door een plasmide te gebruiken met daarin een gelineariseerd HPV16 of -18 genoom.
De COGEM is van oordeel dat bij uitvoering van de transfectie en immortalisatie op ML‑I, met aanvullende voorwaarden, de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. Wel moet zijn aangetoond dat er geen humane papillomavirussen aanwezig zijn in de primaire zoogdiercellen.

Download publicatie