Publicaties

Classificatie en inschaling werkzaamheden (gg-) Candida maltosa

Adviezen | 05.09.2014 | CGM/140905-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de classificatie van de gistsoort Candida maltosa. Tevens is de COGEM verzocht te adviseren over het inperkingsniveau waarop laboratoriumwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg-) C. maltosa ingeschaald dienen te worden, en is zij verzocht te adviseren over de mogelijke plaatsing van C. maltosa in Bijlage 1 van de Regeling ggo. Bijlage 1 bestaat uit een lijst van micro-organismen die niet pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Met de micro-organismen die in Bijlage 1 zijn opgenomen, mag onder bepaalde voorwaarden op het laagste inperkingsniveau ML-I gewerkt worden.
De aanvrager is van plan genen betrokken bij de stofwisseling van de bacterie Pseudomonas oleovorans in het genoom van C. maltosa in te brengen. Deze bacterie is eerder door de COGEM geclassificeerd als een klasse 1 pathogeen.
Voor zover bij de COGEM bekend is C. maltosa nooit in verband gebracht met pathogeniteit bij mens, dier of plant. De gistsoort kent een lange historie van veilig gebruik. De COGEM acht daarom indeling van C. maltosa in pathogeniteitsklasse 1 en plaatsing in Bijlage 1 gerechtvaardigd. Vanwege het apathogene karakter van C. maltosa en P. oleovorans acht zij de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden met gg-C. maltosa verwaarloosbaar klein. Derhalve adviseert zij deze werkzaamheden in te schalen op ML-I inperkingsniveau.
C. maltosa is onder verschillende namen bekend (C. cloacae, C. novellus, C. subtropicalis). De COGEM wijst op het belang dat de gistsoort onder zijn meest recente naamgeving (C. maltosa) op de betreffende lijsten van de Regeling ggo wordt opgenomen.

Download publicatie