Publicaties

An exploration of the potential contribution of genetic modification and genome editing to the development of abiotic stress-tolerant crops as compared to conventional breeding

Onderzoeksrapporten | 05.12.2022 | CGM 2022-04

De COGEM heeft een literatuuronderzoek laten uitvoeren om een realistisch beeld te krijgen van de rol die nieuwe technieken als gene-editing kunnen spelen bij het ontwikkelen van gewassen die tolerant zijn voor abiotische stressfactoren. Bij dit onderzoek zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van (transgene) genetisch gemodificeerde abiotische stresstolerante gewassen in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen University & Research en Wageningen Food Safety Research.

Uit het onderzoek blijkt dat er met name aan droogtetolerante en in mindere mate aan zout- en hittetolerante gewassen wordt gewerkt. Er is een handvol abiotische stresstolerante gewassen, dat door genetische modificatie is verkregen en in één of meerdere landen is toegelaten voor teelt. Ook zijn er verschillende genetisch gemodificeerde gewassen in veldproeven getest.
De ontwikkelingen op het gebied van gene-edited abiotische stresstolerante gewassen zijn nog beperkt. In het rapport zijn vijf voorbeelden van dergelijke gewassen opgenomen. Resultaten van uitgebreide veldproeven met deze gewassen zijn niet beschikbaar.
De onderzoekers benadrukken dat het moeilijk is om de abiotische stresstolerantie van gewassen te verbeteren en denken dat met behulp van gene-editing abiotische stresstolerante gewassen sneller en efficiënter ontwikkeld kunnen worden.

Het onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. De COGEM aanbiedingsbrief die naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is opgesteld is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar de COGEM aanbiedingsbrief.

Download publicatie