Publicaties

Aanbieding onderzoeksrapport over de ontwikkelingen op het gebied van abiotische stresstolerante gewassen

Signalerende brieven | 05.12.2022 | CGM/221205-01

Gewassen die beter bestand zijn tegen droogte, zout, wateroverlast en andere abiotische stressfactoren zijn gezien het veranderende klimaat dringend gewenst. Gene-editing wordt gezien als een techniek die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de uitdagingen die de klimaatverandering voor onze voedselvoorziening oplevert. De vraag is of gene-editing de hooggespannen verwachtingen waar kan maken.

Om een realistisch beeld te krijgen van de rol die nieuwe technieken als gene-editing kunnen spelen bij het ontwikkelen van gewassen die tolerant zijn voor abiotische stressfactoren, heeft de COGEM een literatuuronderzoek laten uitvoeren. Bij dit onderzoek zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van (transgene) genetisch gemodificeerde abiotische stresstolerante gewassen in kaart gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen University & Research en Wageningen Food Safety Research.

Op basis van het onderzoeksrapport stelt de COGEM vast dat er met name aan droogtetolerante en in mindere mate aan zout- en hittetolerante gewassen wordt gewerkt. De ontwikkelingen op het gebied van abiotische stresstolerante gewassen die door middel van gene-editing zijn verkregen, zijn nog erg beperkt. Er zijn nog nauwelijks veldproeven uitgevoerd met gene-edited gewassen. Hierdoor is het onduidelijk hoe zij zich in de praktijk gedragen. Uit het onderzoek blijkt verder dat wereldwijd slechts enkele transgene abiotische stresstolerante gewassen commercieel worden geteeld. Het is niet duidelijk waarom gewassen die in veldproeven in eerste instantie veelbelovend leken, niet gecommercialiseerd werden. Mogelijk zijn de resultaten van deze gewassen in de praktijk te variabel. Het verbeteren van abiotische stresstoleranties is niet eenvoudig. Het zijn ingewik¬kelde eigenschappen die door complexe signaalroutes en terugkoppelingsmechanismen in de plant worden gereguleerd.

De verwachtingen over de mogelijkheden die gene-editing biedt voor de ontwikkeling van abiotische stresstolerante gewassen zijn hooggespannen. De COGEM wijst erop dat gene-editing een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de abiotische stress¬tolerantie van gewassen en de ontwikkeling van abiotische stresstolerante gewassen kan versnellen. Zij acht het van belang dat in de discussie over gene-editing een genuanceerd, realistisch beeld wordt geschetst van de mogelijkheden van gene-editing en geen onrealistische hoge verwachtingen worden gecreëerd.

De COGEM aanbiedingsbrief kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie