Publicaties

Advies naar aanleiding van de EFSA opinie over import en verwerking van herbicidentolerante katoenlijn MON 88913

Adviezen | 25.03.2014 | CGM/140325-01

In 2007 heeft de COGEM geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde katoenlijn MON88913. MON88913 brengt twee cp4 epsps genen tot expressie waardoor de plant tolerant is voor glyfosaat bevattende herbiciden. De COGEM concludeerde dat de milieurisico’s van import en verwerking van katoenlijn MON88913 verwaarloosbaar klein zijn. Zij plaatste enkele opmerkingen bij het ‘general surveillance’ plan.
Recent heeft de EFSA een positief advies uitgebracht over de import en verwerking van katoen MON88913. Naar aanleiding van het verschijnen van het EFSA advies ziet de COGEM geen reden om haar eerder afgegeven advies te herzien. Tevens merkt zij op dat het door de aanvrager aangepaste ‘general surveillance’ plan tegemoet komt aan haar eerdere bezwaren en voldoet aan de criteria van de COGEM. Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van katoenlijn MON88913 verwaarloosbaar klein en heeft zij geen bezwaar tegen import en verwerking van deze katoenlijn.
De COGEM wijst erop dat een beoordeling van de voedselveiligheid, inclusief incidentele consumptie, door een andere instantie wordt uitgevoerd en geen onderdeel is van de risicoanalyse in dit advies.
 

Download publicatie