Publicaties

Additional advice on the import and processing of MON89034 x MON88017

Adviezen | 22.04.2010 | 100421-02

In 2007 heeft de COGEM negatief geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde hybride maïslijn MON89034 x MON88017. Alhoewel zij de kans zeer klein achtte dat import en verwerking van maïslijn MON89034 x MON88017 tot risico’s voor mens en milieu zou leiden, voldeed de moleculaire karakterisering van ouderlijn MON89034 niet aan de destijds geldende eisen. Ook wees de COGEM erop dat het General Surveillance plan van MON89034 x MON88017 onvolledig was uitgewerkt.
Sinds 2008 onthoudt de COGEM zich van een risicobeoordeling voor incidentele consumptie als het genetisch gemodificeerde organisme al door andere instanties op voedselveiligheid wordt beoordeeld. Daarnaast heeft de COGEM in 2008 haar criteria met betrekking tot de moleculaire karakterisering van genetisch gemodificeerde gewassen heroverwogen. De COGEM heeft in januari 2009 geconcludeerd dat de moleculaire karakterisering van MON89034 voldoet aan deze herziene criteria. Het eerdere bezwaar voor MON89034 x MON88017 komt daarmee te vervallen. Daarnaast heeft de aanvrager een nieuw General Surveillance plan aangeleverd voor MON89034 x MON88017.

Concluderend acht de COGEM de milieurisico’s van import en verwerking van maïslijn MON89034 x MON88017 verwaarloosbaar klein en vervallen haar eerdere bezwaren.

Download publicatie