Publicaties

Aanvullend advies import koolzaad 73496

Adviezen | 12.07.2021 | CGM/210712-01

De COGEM heeft in 2013 geadviseerd over import en verwerking van de genetisch gemodificeerde (gg-) koolzaadlijn 73496. Deze gg-koolzaadlijn brengt het gat4621 gen tot expressie en is daardoor tolerant voor glyfosaat bevattende herbiciden.
In dit advies had de COGEM twee grote en een aantal kleinere opmerkingen. De twee grote opmerkingen zijn door het Food-Feed loket aan de EFSA doorgegeven. Na het verschijnen van de EFSA opinie over import en verwerking van gg-koolzaad 73496, is de COGEM gevraagd of de ingediende opmerkingen door de EFSA voldoende beantwoord zijn.
Eén van deze opmerkingen betrof de onvolledige karakterisering van de insertieplaats. De COGEM heeft de extra informatie die de aanvrager over de insertieplaats heeft aangeleverd, bestudeerd en is van mening dat deze nu goed gekarakteriseerd is. De andere opmerking betrof het aangeleverde monitoringsplan. De COGEM adviseerde om ook langs transportroutes en op overslagpunten te monitoren op de aanwezigheid van gg-koolzaad. De aanvrager heeft geen ander monitoringsplan aangeleverd. De eerdere bezwaren van de COGEM blijven daarom overeind.
De COGEM is van mening dat het monitoringsplan van gg-koolzaad 73496 aangepast moet worden voordat er een vergunning verleend kan worden en roept de Europese Commissie op om de monitoring van transportroutes en overslagpunten in het monitoringsplan op te nemen.

Download publicatie