Publicaties

Aanpassing van de definitie ‘strikt dierpathogene virussen’

Adviezen | 01.12.2023 | CGM/231201-03

De COGEM wordt met regelmaat gevraagd te adviseren of een virus strikt dierpathogeen is. Om het onderscheid tussen humaan- en  dierpathogene virussen en strikt dierpathogene virussen te verduidelijken, heeft de COGEM haar definitie voor strikt dierpathogene virussen aangescherpt.
Virussen die nog niet geclassificeerd zijn, zijn met enige regelmaat virussen waarover nog niet veel bekend is. Voor een aantal virussen is infectie bij de mens (nog) nooit waargenomen, maar is het niet ondenkbaar dat dit wel mogelijk zou kunnen zijn. Mede wegens dit soort gevallen, wil de COGEM aan haar definitie toevoegen dat, naast dat infectie in de mens nooit is waargenomen, infectie in de mens niet waarschijnlijk is.
De COGEM zal voortaan de aangepaste definitie hanteren wanneer zij wordt gevraagd om te beoordelen of een virus als strikt dierpathogeen beschouwd kan worden.