Publicaties

Aanbiedingsbrief bij het rapport ‘Analyse van de Europese Wet- en regelgeving over genetisch gemodificeerde organismen’

Signalerende brieven | 22.12.2016 | CGM/161222-02

De Europese wet- en regelgeving betreffende genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) wordt door velen als ingewikkeld ervaren. De COGEM acht een goed begrip van de regelgeving van essentieel belang voor een goed geïnformeerd debat en inhoudelijke dialoog en heeft daarom een analyse van de EU regelgeving laten opstellen.

In het rapport worden de achtergrond, het doel en de reikwijdte van de Europese regelgeving uiteengezet. Het rapport bevat daarnaast een beschouwing van de auteurs over de historie van de ggo-regelgeving, de problematiek binnen de huidige praktijk en de verwachte effecten van de nieuwe richtlijn (EU) 2015/412.

De COGEM is van mening dat het rapport een goed overzicht biedt van de Europese wet- en regelgeving rondom ggo’s en daarmee kan bijdragen aan een beter begrip van de regelgeving bij betrokkenen in het veld. De waarde van dit rapport is niet alleen gelegen in het geboden overzicht van de regelgeving, maar vooral in de leidraad die het biedt waarmee de lezer in staat wordt gesteld de regelgeving beter te begrijpen. Met de publicatie van dit rapport hoopt de COGEM stakeholders en andere geïnteresseerden meer inzicht te bieden in de regelgeving en daarmee een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke dialoog over genetische modificatie.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie