Publicaties

A test of the Crosspoll model: suggestions for further development

Onderzoeksrapporten | 12.06.2007 | CGM 2007-01

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door dr. ir. D.A.P. Hooftman en Dr. J.C.M. de Nijs, beiden werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam.

Het onderzoeksrapport betreft een evaluatie van het ‘mathematisch model uitkruisen’. Dit model is in opdracht van de COGEM in 2005 ontwikkeld en beoogd om een beter inzicht te krijgen in de mate van verspreiding van pollen afkomstig van genetisch gemodificeerde gewassen naar natuurlijke vegetaties en niet-gg-gewassen. Wanneer inzicht verkregen wordt in de mate van verspreiding, en daarmee de kans op vorming van hybride zaad, kunnen uitspraken gedaan worden over de te hanteren isolatieafstanden bij het verbouwen van gg-gewassen onder veldproef- of onder commerciële teeltomstandigheden.
Hoewel eerdere testen van het ‘mathematisch model uitkruisen’ veelbelovende resultaten hadden opgeleverd, was het nog niet zo ver dat dergelijke uitspraken gedaan kunnen worden. Een nadere evaluatie van het model bleek gewenst om de bruikbaarheid en toegankelijkheid van het model te vergroten.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie