Publicaties

Signalerende brief ‘Crosspoll model’

Signalerende brieven | 15.06.2007 | 070612-08

De COGEM wijst in de signalerende brief op het belang van de ontwikkeling van het Crosspoll model, zowel voor gebruik bij de beoordeling van milieurisico’s als bij co-existentie situaties. Met dit en het voorgaande project zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikeling van een model dat inzicht geeft in het proces en de mate van uitkruising. Gezien de betekenis van het model zou de ontwikkeling doorgezet moeten worden. In het COGEM onderzoeksrapport A test of the Crosspoll model: suggestions for further development (CGM 2007-01) worden verschillende suggesties gedaan om het model op een aantal punten te verbeteren. Ook wordt in het rapport aangegeven het model uit te breiden.

De COGEM beveelt de overheid, en met name de ministeries van VROM en LNV, en betrokken instanties aan om de verdere ontwikkeling van het model te starten.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie