Nieuws

Wat is natuurlijk?

Het begrip natuurlijkheid wordt veel en vaak als argument gebruikt in maatschappelijke discussies. Niet alleen als het over genetische modificatie gaat, maar ook  over bijvoorbeeld het bijvoederen van grote grazers of het kappen van bomen in natuurgebieden. Maar iedereen lijkt wel iets anders met ‘natuurlijk’ te bedoelen.  Nienke de Graeff, Martin Buijsen en Annelien Bredenoord hebben voor de COGEM de verschillende invullingen of betekenissen van natuurlijkheid geïnventariseerd. Het is een bijzonder interessant rapport geworden dat helpt om de verschillende zienswijzen in een debat te begrijpen, elkaar daarmee beter te begrijpen en om onnodige misverstanden te voorkomen.

Lees het onderzoeksrapport en de signalerende aanbiedingsbrief