Publicaties

Signalerende brief bij onderzoeksrapport ‘On the nature of nature – A study on the use and meaning of nature and (un)naturalness in the literature on genetic modification’

Signalerende brieven | 01.02.2022 | CGM/220201-01

De vraag of iets wel of niet ‘natuurlijk’ is, speelt een belangrijke rol in het debat over de wenselijkheid van genetische modificatie – net als in vele andere debatten. Daarbij worden er verschillende betekenissen aan het woord ‘natuurlijk’ gegeven. Genetische modificatie wordt door sommigen bijvoorbeeld als ‘onnatuurlijk’ gezien, terwijl anderen stellen dat de mens ‘van nature’ streeft naar innovatie. Het debat kan vertroebelen of vastlopen als er verschillende betekenissen van ‘natuurlijkheid’ door elkaar heen worden gebruikt. Dat was voor de COGEM aanleiding om onderzoek te laten verrichten naar de verschillende betekenissen van ‘natuurlijkheid’ in de context van genetische modificatie.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het UMC Utrecht en de Erasmus School of Law, die de verschillende betekenissen van ‘natuurlijkheid’ in de context van genetische modificatie in kaart heeft gebracht op basis van een literatuur-analyse. Hiervoor hebben zij het gebruik van het woord ‘natuurlijkheid’ in onderzoeks- en beleidsrapporten, het positieve (of vigerende) recht en in wetenschappelijke artikelen geanalyseerd. In het onderzoeksrapport brengen zij op een overzichtelijke wijze de verschillende betekenissen van ‘natuurlijkheid’ in kaart, met daarbij een vragenlijst om ook zelf, in een specifieke context, te kunnen duiden welke betekenis van ‘natuurlijkheid’ er ter discussie staat. Daarmee biedt het rapport een doorgronding van een argument dat in tal van debatten gebruikt wordt.

De signalerende brief kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport kunt u hier vinden.

Download publicatie