Nieuws

Generieke milieurisco-beoordelingen klinische studies met adenovirale en MVA-vectoren

De COGEM heeft twee generieke milieurisicobeoordelingen uitgebracht voor klinische studies met replicatie-deficiënte adenovirale vectoren en MVA-vectoren. Mits aan enkele randvoorwaarden voldaan wordt, acht de COGEM de risico’s voor mens en milieu bij klinische studies met deze verwaarloosbaar klein.
De generieke milieurisicobeoordelingen kunnen het vergunningverleningsproces voor de betreffende klinische studies vereenvoudigen en stroomlijnen, omdat ze als basis kunnen dienen voor het instellen door IenW van een zogenaamde vergunning onder vaste voorwaarden (VoV).