Publicaties

Werkzaamheden met een deletiemutant van de Histophilus somni bacterie

Adviezen | 21.11.2017 | CGM/171121-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over werkzaamheden met een deletiemutant van de bacterie Histophilus somni. H. somni kan in runderen ontstekingen aan de voortplantings­organen en brein-, en hersenvliesontsteking veroorzaken. De aanvrager verzoekt werkzaamheden uit te voeren met een deletiemutant van de bacterie, die beperkt is in de verspreiding. De vergunningverlener heeft op verzoek van de vergunning­aanvrager bepaalde informatie over de vervaardiging van de deletiemutant en de specificaties van de deletie vertrouwelijk verklaard. De COGEM is van oordeel dat deze informatie cruciaal is voor de milieurisicobeoordeling, en derhalve niet weggelaten kan worden in haar advies. Het advies is daarom vertrouwelijk.
De COGEM kan instemmen met inschaling van de werkzaamheden op inperkingsniveau I (ML-I en DM-I) en is van oordeel dat de risico’s voor mens en milieu bij de voorgenomen werkzaamheden op dit inperkingsniveau verwaarloosbaar klein zijn.