Publicaties

Vervolgadvies m.b.t. omlaagschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg)-Vesicular stomatitis Indiana virus

Adviezen | 21.04.2016 | CGM/160421-04

Onlangs heeft de COGEM geadviseerd over werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Vesicular stomatitis Indiana virus (VSIV) dat een eiwit van het Zaire Ebolavirus bevat. In dit advies is een aanvullend voorschrift opgenomen dat laboratoriummedewerkers voorschrijft een periode van drie dagen na werkzaamheden met dit gg-VSIV geen contact te hebben met landbouwhuisdieren. Bureau ggo acht dit voorschrift moeilijk hanteerbaar, controleerbaar en handhaafbaar. Naar aanleiding hiervan heeft Bureau ggo de COGEM gevraagd haar advies nader toe te lichten en zomogelijk andere aanvullende maatregelen te adviseren.

Op basis van de beschikbare gegevens concludeert de COGEM dat het betreffende gg-VSIV geattenueerd is in mens en humane primaten. Zij acht het aannemelijk dat het gg-VSIV ook geattenueerd is in landbouwhuisdieren, maar zij kan dit op basis van de uitgevoerde studies niet met zekerheid vaststellen. Om het risico van een eventuele uitsleep van het gg-VSIV te minimaliseren heeft de COGEM geadviseerd de medewerkers een tijdelijke contactbeperking voor landbouwhuisdieren op te leggen. Zij heeft hierbij willen aansluiten bij een in een Europese richtlijn voorgeschreven maatregel betreffende laboratoriumwerkzaamheden met mond-en-klauwzeer. Deze maatregel is ook in het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen gemeengoed bij werkzaamheden met andere dierpathogenen. Als mogelijk alternatief suggereert de COGEM de medewerkers te verplichten na afloop van de werkzaamheden de kleding en schoenen te wisselen en zich te douchen. In een toegevoegde signalering gaat de COGEM in op de controleerbaarheid en handhaafbaarheid van geadviseerde inperkingsmaatregelen.

Download publicatie