Publicaties

Trendanalyse biotechnologie 2007

Trendanalyse | 07.06.2007 | CGM/070607-04

Mondiaal gezien heeft de biotechnologie een steeds grotere impact op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Om de vele kansen optimaal te benutten en de juiste keuzes te maken in dilemma’s die zich voordoen, is een adequaat en slagvaardig beleid van de Nederlandse overheid gewenst. In deze trendanalyse zijn acht prioritaire trends geselecteerd die naar de mening van de samenstellers op dit moment aandacht van politiek en beleid verdienen. Terugkerende en verbindende elementen in deze trends zijn: mondialisering waardoor de nationale beleidsruimte onder druk staat, problematiek rond publiek-private samenwerking, en regelgeving die niet langer aansluit bij de mondiale technologische ontwikkelingen.

De Trendanalyse Biotechnologie 2007 kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de achtergrondstudies bij de trendanalyse kunt u vinden via: Achtergrondstudies Trendanalyse 2007.

Download publicatie