Publicaties

Achtergrondstudies Trendanalyse Biotechnologie 2007

Trendanalyse | 07.06.2007 | CGM/070607-05

Bij de Trendanalyse Biotechnologie 2007 behoren de achtergrondstudies. Deze trachten een zo breed mogelijk beeld te schetsen van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de biotechnologie. Het betreft zowel ontwikkelingen op het gebied van de plantaardige productie, de industriële productie, de medische sector als biotechnologie bij dieren. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de verschuiving van de beleving en waarden in de maatschappij. Ook is er aandacht voor de kansen en de risico’s van biotechnologie zoals de mate waarin de ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die in Nederland spelen. De mondiale context wordt hierbij niet uit het oog verloren. Ten slotte wordt ook ingegaan op de wet- en regelgeving van de diverse gebieden binnen de biotechnologie. De in de achtergrondstudie beschreven biotechnologische ontwikkelingen vormen de basis voor de prioritaire trends die uitgediept worden in de Trendanalyse.
Deze achtergrondstudies zijn opgesteld door de leden en secretariaten van drie reeds genoemde organisaties. Om een zo helder mogelijk beeld van de ontwikkelingen te schetsen, hebben zij zich met name gericht op de onderwerpen die raken aan hun eigen werkveld en deskundigheid. De opsomming van ontwikkelingen in de achtergrondstudie is verkregen via de wetenschappelijke en grijze literatuur, interviews met experts en meningen van leden van de verschillende organisaties en de leden van de gezamenlijke projectcommissie.

De achtergrondstudies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en  kunt u Trendanalyse Biotechnologie 2007 kunt u hier vinden.

Download publicatie