Publicaties

Transmission of antibiotic resistance genes via mobile genetic elements

Onderzoeksrapporten | 23.10.2019 | CGM 2019-03

Wanneer  een organisme gemodificeerd wordt met een antibioticumresistentiegen en daar­door de behandeling van infecties in gevaar wordt gebracht, is dit een reden om werkzaamheden met het genetisch gemodificeerde organisme (ggo) op een hoger inperkingsniveau in te schalen. Werkzaamheden met apathogene micro-organismen die van nature antibioticumresistentiegenen bevatten, worden in de huidige ggo-regelgeving niet op een hoger inperkingsniveau ingeschaald. De COGEM is gevraagd of dit veranderd moet worden.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de COGEM literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de aspecten die van belang zijn voor de overdracht van antibioticum­resistentiegenen naar andere bacteriesoorten. Dit onderzoek is uitgevoerd door Dr. L.S. van Overbeek (Wageningen University & Research) en heeft zich met name gericht op resistentiegenen tegen kritische antibiotica.

In het onderzoeksrapport worden drie belangrijke sleutelmechanismen beschreven waardoor antibioticumresistentiegenen naar andere bacteriesoorten overgedragen kunnen worden: transformatie, transductie en conjugatie. Daarnaast wordt ingegaan op de rol die mobiele genetische elementen (elementen die zich binnen of tussen genomen kunnen verplaatsen, zoals transposons, bacteriofagen of zelfoverdraagbare plasmiden) spelen bij de overdracht van antibioticumresistentiegenen naar andere bacteriesoorten.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM advies opgesteld. Ga naar het COGEM advies.

Download publicatie