Publicaties

Aanbiedingsbrief Classificatie van apathogene bacteriën die van nature antibioticumresistentiegenen bevatten

Adviezen | 23.10.2019 | CGM/191023-01

Wanneer een organisme gemodificeerd wordt met een antibioticumresistentiegen en daar­door de behandeling van infecties in gevaar wordt gebracht, is dit een reden om werkzaamheden met het genetisch gemodificeerde organisme (ggo) op een hoger inperkingsniveau in te schalen. Werkzaamheden met apathogene micro-organismen die van nature antibioticumresistentiegenen bevatten, worden in de huidige ggo-regelgeving niet op een hoger inperkingsniveau ingeschaald. De COGEM is gevraagd of er bij het classificeren van apathogene bacteriesoorten rekening gehouden zou moeten worden met eventueel aanwezige antibioticum­resistentiegenen en of werkzaamheden met deze bacteriesoorten op het laagste inperkings­niveau kunnen worden uitgevoerd.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de COGEM literatuuronderzoek laten uitvoeren naar de aspecten die van belang zijn voor de overdracht van antibioticum­resistentiegenen naar andere bacteriesoorten. Op basis van de informatie in het onderzoeksrapport concludeert de COGEM dat de kans verwaarloosbaar klein is dat bij laboratoriumwerkzaamheden met gg-bacteriën die van nature antibioticumresistentiegenen bevatten, deze antibioticumresistentiegenen naar andere bacteriesoorten worden overgedragen en de bestrijding van ziekte­verwekkers in gevaar brengen.
Daarom is de COGEM van oordeel dat apathogene bacteriesoorten die van nature antibioticum­resistentie­genen bevatten – ook wanneer deze resistentie tegen kritische antibiotica veroorzaken en geassocieerd zijn met mobiele genetische elementen – in aanmerking komen voor plaatsing op bijlage 2 lijst A1 van de Regeling ggo.

Het COGEM advies kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie