Publicaties

Signalerende brief: Analyse EU debat

Signalerende brieven | 27.06.2008 | 080627-04

Op 12 juni jl heeft de minister van VROM de COGEM verzocht een analysekader te maken van het debat in de EU rond genetische modificatie. Naar de mening van de COGEM vormt de eerder in de COGEM signalering ‘De Farm Scale Evaluations. Wat mag het beleid verwachten van de wetenschap bij maatschappelijk omstreden technologische innovaties? (CGM/050408-04)’ gepresenteerde ‘mindmap’ over toepassing van wetenschap in de beleidscyclus rond maatschappelijk omstreden innovaties een goede basis voor de gevraagde analyse. In deze brief gaat de COGEM hier nader op in.

Download publicatie