Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘dossierkosten van gg-gewassen’

Signalerende brieven | 12.03.2009 | 090312-01

Om een onderbouwd inzicht te verkrijgen in de kosten die gepaard gaan met een vergunning voor markttoelating van een genetisch gemodificeerd (gg-) gewas heeft de COGEM een onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek, dat is uitgevoerd door Schenkelaars Biotechnology Consultancy, is onderzocht of de kosten voor het verkrijgen van een markttoelating voor een gg-gewas verschillen tussen Europa en de VS. Ook zijn de kosten vergeleken die voor de verschillende onderdelen van een dossier worden gemaakt. Daarnaast zijn verschillen in wet- en regelgeving en markttoelatingsprocedures tussen Europa en de Verenigde Staten in kaart gebracht.

Een gg-gewas wordt pas op de markt toegelaten wanneer is gebleken dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn. Verschillende gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen beoordelen of dit het geval is. Uit het onderzoek is gebleken dat de kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van een vergunning in de VS gemiddeld 5,5 miljoen euro zijn. De kosten voor een Europese toelating zijn in vergelijking met een Amerikaanse toelating zo’n 25% hoger en bedragen gemiddeld 6,8 miljoen euro. In het rapport wordt nader ingegaan op de oorzaken van deze verschillen.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie