Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief onderzoeksrapport: ‘De komst van sociale media – Een nieuwe dynamiek in het debat over biotechnologie?’

Signalerende brieven | 21.11.2011 | CGM/111118-06

De COGEM onderschrijft dat de snelheid waarmee informatie kan worden uitgewisseld in nieuwe media en sociale netwerken op termijn kan leiden tot een versterking van het debat over maatschappelijk gevoelige onderwerpen, zoals genetisch modificatie en andere biotechnologische toepassingen. De nieuwe dynamiek van het biotechnologiedebat over nieuwe ontwikkelingen op technologisch gebied kan door de nieuwe media aanzienlijk worden versterkt.

Het onderzoek heeft zich gericht op het debat over biotechnologische onderwerpen in Nederlandse media. Vergunningen voor marktaanvragen van gg-gewassen lopen echter via de Europese Commissie. Internetfora en sociale netwerken kunnen de maatschappelijke gevoelens van de verschillende Europese landen bijeen brengen, zoals bij de Europese petitie tegen gg-gewassen. De COGEM wijst erop dat de potentiële nieuwe dynamiek in het gg-debat zich ook op internationaal niveau zou kunnen manifesteren.

De COGEM signaleert dat de overheid zich moet beraden op haar omgang met sociale media bij omstreden onderwerpen. Nu het debat over biotechnologische toepassingen in de nieuwe media nog beperkt is, heeft zij hier gelegenheid voor. Moet de overheid een actieve rol spelen in discussies in de nieuwe media, wat het risico inhoudt daarmee een deelnemer aan het debat te worden? Kan de overheid een bijdrage leveren aan het voorkomen van het ontsporen of escaleren van een online discussie? Hoe verhoudt de ministeriële verantwoordelijkheid voor informatiezending naar het publiek zich met de individuele acties van ambtenaren in online discussies? Door zich tijdig over de algemene vragen en dilemma’s omtrent online maatschappelijke discussies te buigen en een standpunt te formuleren, zal de overheid ook beter voorbereid zijn op het mogelijk oplaaien van het debat over biotechnologie en genetische modificatie en het verwachte effect van het gebruik van nieuwe media en sociale netwerken daarbij door bezorgde burgers.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie