Publicaties

De komst van sociale media: Een nieuwe dynamiek in het debat over biotechnologie?

Onderzoeksrapporten | 21.11.2011 | CGM 2011-09

In het rapport wordt een beoordeling gemaakt van het geheel aan nieuwe media en sociale netwerken en de betekenis hiervan voor de discussie over biotechnologie. De auteurs wijzen op het sterk mobiliserende effect op burgers en publieksgroepen dat met behulp van sociale media bereikt kan worden in wisselwerking met de traditionele media.

Ondanks de relatieve rust van de laatste jaren rondom het debat over biotechnologie in zowel kranten als internetfora, concluderen de auteurs dat nieuwe media en sociale netwerken de potentie hebben om voor een nieuwe dynamiek in het biotechnologiedebat te zorgen. Organisaties, overheid en bedrijven moeten op de verwachte nieuwe dynamiek van het biotechnologiedebat inspelen door strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met nieuwe media en sociale netwerken.

De studie is uitgevoerd door Huib de Vriend van LIS Consult en Lucien Hanssen van Deining Maatschappelijke Communicatie & Governance. Met behulp van literatuurstudie, interviews, en een analyse van nieuwsartikelen en discussies op internetfora hebben zij frames, onderwerpen en actoren in het debat in de nieuwe en oude media geanalyseerd. Ook hebben ze het mobilisatiepotentieel van de nieuwe media onder de loep genomen.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie