Publicaties

Signalerende aanbiedingsbrief bij rapport ‘Biotech in the news’

Signalerende brieven | 02.12.2011 | CGM/111129-01

In opdracht van de COGEM is de mediaberichtgeving over biotechnologie in verschillende landen en werelddelen geanalyseerd. Hierbij zijn over een periode van vijf jaar ongeveer 22.700 publicaties beoordeeld  op de zogenaamde maatschappelijke dimensie (private doelen of collectieve) en een technologie-dimensie (is de technologie bepalend of dienend), aan de hand van een eerder ontwikkelde methodiek. Uit het onderzoek komt naar voren dat er grote verschillen zijn in de aard van de mediaberichtgeving tussen landen, maar ook tussen hoe er over de verschillende biotechnologiesectoren wordt gepubliceerd. Opvallend is verder dat in nagenoeg alle landen de media­berichtgeving steeds meer technologie georiënteerd wordt. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat steeds meer biotechnologische toepassingen op de markt verschijnen.

De COGEM signaleert dat het onderzoekrapport een interessante inkijk biedt in de focus van de mediaberichtgeving in verschillende landen. Naar de mening van de COGEM is de geboden analyse behulpzaam bij het doorgronden van de onderlinge verschillen tussen landen en het identificeren van gebieden waarop aansluiting gevonden kan worden met andere landen in de internationale arena. Binnen de EU betreft dit landen als België en Denemarken en bij de grotere landen staan wat de media berichten over biotechnologie betreft Duitsland en Spanje het dichtst bij Nederland.

De COGEM signalering kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie