Publicaties

Biotechnology in the news. Lessons from a quantitative analysis of news articles on biotechnology between July 2005 and June 2010

Onderzoeksrapporten | 29.11.2011 | CGM 2011-12

Bij maatschappelijk omstreden technologische innovaties zoals genetische modificatie kan door middel van een analyse van de mediaberichtgeving een beeld verkregen worden van de heersende publieke opinie in een land. Door de focus van berichtgeving in de media over meerdere jaren te volgen wordt ook een beeld verkregen van de verschuivingen in de publieke opinie en de richting waar deze zich heen begeeft. De COGEM signaleert dat het onderzoekrapport een interessante inkijk biedt in de focus van de mediaberichtgeving in verschillende landen. Naar de mening van de COGEM is de geboden analyse behulpzaam bij het doorgronden van de onderlinge verschillen tussen landen en het identificeren van gebieden waarop aansluiting gevonden kan worden met andere landen in de internationale arena. Binnen de EU betreft dit landen als België en Denemarken en bij de grotere landen staan wat de media berichten over biotechnologie betreft Duitsland en Spanje het dichtst bij Nederland.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie