Publicaties

Replicatie van HIV in muizen met een humaan immuunsysteem

Adviezen | 20.11.2007 | 071120-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerd (gg-) Human immunodeficiency virus (HIV) in associatie met gg-muizen. Door modificatie hebben deze gg-muizen zelf geen afweer systeem, maar kunnen een humaan immuunsysteem verkrijgen door toediening van humane stamcellen. De resulterende zogenaamde HIS-muis vormt een interessant diermodel om de replicatie van HIV en de afweerreactie tegen HIV te bestuderen, aangezien de replicatie en verspreiding van HIV afhankelijk is van humane immuuncellen. Bovendien kunnen de stamcellen vóór toediening aan de gg-muis genetisch worden gemodificeerd door middel van lentivirale vectoren. Op deze wijze wil de aanvrager zogenaamde siRNA’s tegen bijvoorbeeld HIV in de stamcellen tot expressie brengen en het effect daarvan op de voortgang van een HIV infectie onderzoeken.
Met het oog op de aard van de te bestuderen gg-HIV virussen is de COGEM van mening dat de voorgestelde werkzaamheden in proefdieren uitgevoerd dienen te worden op DM-III niveau. Zij stemt in met de door de aanvrager aangeleverde risico-analyse en de daarin voorgestelde werkvoorschriften om de risico’s voor mens en milieu in te perken. Onder deze voorgestelde werkvoorschriften is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu verwaarloosbaar klein zijn.
 

Download publicatie