Publicaties

Project Agroïnoculatie

Onderzoeksrapporten | 06.11.2007 | CGM 2007-07

Het project Agroinoculatie is uitgevoerd door IBL-Leiden en PRI-Wageningen.

Agrobacterium tumefaciens wordt gebruikt om genetisch materiaal te integreren in het plantengenoom. Plantencellen met een stabiel in het genoom geintegreerd transfer-DNA of T-DNA kunnen worden geregenereerd tot transgene planten. Bij agroinoculatie is regeneratie van transgene planten juist niet de bedoeling. De bacterie wordt met een injectiespuit in het blad gespoten waarbij overdracht van T-DNA en expressie plaats kan vinden. Overdracht van T-DNA hoeft niet te leiden tot integratie van het T-DNA in het planten genoom. of blijft beperkt tot integratie in het genoom van de cellen van het geinjecteerde weefsel. Theoretisch is het mogelijk dat Agrobacterium zich verplaatst door de plant en mogelijk elders cellen kan transformeren. De vraagstelling vanuit de COGEM luidt: “kan aan zaden van planten na agroinoculatie een ggo vrije status verleend worden?” In het project in onderzoek gedaan naar deze vraagstelling.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en het naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM advies kunt u hier vinden.

Download publicatie