Publicaties

Productie van gg-Measles virus met heterologe oppervlakte-eiwitten

Adviezen | 06.12.2012 | CGM/121206-01

De COGEM is verzocht te adviseren over een wijzigingsverzoek voor de productie van vaccinvectoren gebaseerd op genetisch gemodificeerd (gg-) Measles virus. De COGEM merkt op dat zij niet om advies is gevraagd bij de eerdere vergunningverlening en dus niet eerder geadviseerd heeft over de inschaling van de werkzaamheden. De aanvrager wil gg-Measles virus produceren waarbij één of beide oppervlakte-eiwitten van het virus vervangen zijn door de oppervlakte-eiwitten van het Human respiratory syncytial virus of het Mumps virus. Deze oppervlakte-eiwitten (genaamd H en F) zijn verantwoordelijk voor binding aan de gastheercel en versmelting met het celmembraan.
De gg-virussen worden gemaakt op basis van de sterk verzwakte (geattenueerde) vaccinstam Edmonston-Zagreb (EZ). Deze vaccinstam kent een lange historie van veilig gebruik, zowel in gezonde individuen als in individuen met een verzwakte afweer.
De COGEM kan niet geheel uitsluiten dat het tropisme en/of de pathogeniteit van de verzwakte Edmonston-Zagreb vaccinstam, bij bepaalde modificaties zal veranderen. Hoewel het mechanisme van attenuatie van de EZ-stam niet geheel opgehelderd is, zijn er aanwijzingen dat de verzwakkende mutaties in de EZ-stam in bijna alle eiwitten aanwezig zijn. De COGEM acht het onwaarschijnlijk dat vervanging van de oppervlakte-eiwitten de (gehele) attenuatie van de EZ-stam teniet doet. In het theoretische geval dat dit wel gebeurt, zal het virus niet pathogener worden dan het wild-type Measles virus. Dit virus is geclassificeerd als een klasse 2 pathogeen waarmee op ML-II niveau gewerkt mag worden.
Op basis van deze gegevens is de COGEM van mening dat de productiewerkzaamheden op ML-II niveau en de vaccinatie-experimenten in muizen op DM-II niveau kunnen plaatsvinden. In beide gevallen onder navolging van enkele aanvullende werkvoorschriften.
Onder de hierboven genoemde inperkingsniveaus acht de COGEM de risico’s bij handelingen met chimere Measles virussen voor mens en milieu verwaarloosbaar klein.

Download publicatie