Publicaties

Pathogens of nematodes

Onderzoeksrapporten | 28.07.2023 | CGM 2023-02

De COGEM heeft een literatuuronderzoek laten uitvoeren naar informatie over pathogenen van nematoden en naar onderzoeksmethoden die pathogeniteit voor nematoden aantonen. Nematoden worden ook wel rondwormen genoemd. Ze hebben een sleutelrol in het functioneren van ecosystemen en leven in de bodem, in sedimenten en in biofilms.

In het onderzoeksrapport dat door Biotech Microbials BV is geschreven, wordt voor verschillende groepen met nematodenpathogenen (bacteriën, schimmels en virussen) een overzicht gegeven van de kennis die beschikbaar is. Voor elk van deze groepen worden de bekende pathogene soorten en (voor zover bekend) hun infectiemechanisme en virulentiefactoren beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op de effecten die pathogenen onder natuurlijke omstandigheden op nematodenpopulaties kunnen hebben. Ook besteedt het rapport aandacht aan de methoden die gebruikt kunnen worden om pathogeniteit voor nematoden te onderzoeken en de gegevens die erop wijzen dat een organisme een nematodenpathogeen is.

Het onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM aanbiedingsbrief kunt u hier vinden.

Download publicatie