Publicaties

Aanbieding onderzoeksrapport over pathogenen van nematoden

Signalerende brieven | 28.07.2023 | CGM/230728-01

De COGEM wordt regelmatig gevraagd om micro-organismen in een pathogeniteitsklasse in te delen en komt daarbij steeds vaker publicaties tegen die aanwijzingen bevatten dat een organisme pathogeen voor nematoden (rondwormen) zou kunnen zijn. Het blijkt vaak lastig om te beoordelen of de resultaten van de laboratoriumtesten die in deze publicaties worden beschreven, daadwerkelijk pathogeniteit aantonen. Met het oog op toekomstige classificatieverzoeken heeft de COGEM ter verbreding van haar kennisbasis opdracht gegeven tot een literatuuronderzoek naar informatie over pathogenen van nematoden en naar onderzoeksmethoden die pathogeniteit voor nematoden aantonen.
Het onderzoeksrapport ‘Pathogens of nematodes’, dat door Biotech Microbials BV is geschreven, biedt een eerste inventarisatie van de beschikbare kennis over nematodenpathogenen en de factoren die voor pathogeniteit van belang zijn. De COGEM is van mening dat de handvatten die het rapport geeft voor de beoordeling van pathogeniteit, bruikbare elementen bevatten die houvast kunnen bieden bij eventuele toekomstige classificatieverzoeken van micro-organismen met aanwijzingen voor mogelijke pathogeniteit voor nematoden.

De COGEM aanbiedingsbrief kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Het bijbehorende COGEM onderzoeksrapport is beschikbaar op een andere pagina. Ga naar het onderzoeksrapport.

Download publicatie