Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het Hendra virus, Nipah virus, Equid alphaherpesvirus 4, Equine rhinitis A virus, Teschovirus A en Thosea asigna virus

Adviezen | 06.07.2016 | CGM/160706-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het Hendra virus (HeV), Nipah virus (NiV), Equid alphaherpesvirus 4 (EHV-4), Equine rhinitis A virus (ERAV), Teschovirus A (PTV) en Thosea asigna virus (TaV). Tevens is de COGEM gevraagd of het EHV-4, ERAV, PTV en TaV strikt dierpathogene virussen zijn.

Het HeV en NiV veroorzaken een ernstige ziekte bij de mens met een hoge mortaliteit. Daarnaast veroorzaakt het HeV een zeer ernstig ziektebeeld bij paarden en is het NiV pathogeen voor varkens. Het natuurlijke reservoir voor beide virussen zijn bepaalde vleermuissoorten. De virussen komen niet algemeen onder paarden en varkens voor. Voor het HeV is er een vaccin (voor paarden) op de markt. Voor beide virussen geldt dat verspreiding van het virus alleen is tegen te gaan door strikte management-maatregelen toe te passen. Gezien deze gegevens adviseert de COGEM het HeV en NiV in te delen in pathogeniteitsklasse 4.

Het TaV is alleen pathogeen voor een specifieke tropische vlindersoort die in Nederland niet in het milieu voorkomt. Het EHV-4, ERAV en PTV zijn pathogeen voor bepaalde zoogdiersoorten en kennen elk een nauw gastheerbereik. De virussen zijn enzoötisch onder paarden (EHV-4, ERAV) en varkens (PTV) aanwezig. Voor alle drie de virussen zijn vaccins beschikbaar. Voor zover bij de COGEM bekend, veroorzaken het EHV-4, ERAV, PTV en TaV geen ziekte bij de mens. Gezien bovenstaande gegevens adviseert de COGEM het EHV-4, ERAV, PTV en TaV als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie