Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het archaeon Ignicoccus hospitalis

Adviezen | 28.12.2021 | CGM/211228-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het eencellige organisme Ignicoccus hospitalis en de plaatsing van dit organisme op lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.

I. hospitalis is een archaeon, een organisme dat overeenkomsten heeft met bacteriën. Dit archaeon is tijdens een duikexcursie geïsoleerd van rotsen bij een hydrothermale bron ten noorden van IJsland. I. hospitalis groeit alleen in een omgeving waar de temperatuur tussen de 70°C en 98°C is, geen zuurstof aanwezig is, en elementair zwavel en moleculair waterstof aanwezig is om energie te kunnen produceren. De cellen bevatten 2 membranen die verschillen in vet- en eiwitcompositie, en de soort heeft de unieke eigenschap dat het als gastheer fungeert voor de archaeon-soort Nanoarchaeum equitans. Er wordt veel onderzoek gedaan naar I. hospitalis vanwege deze bijzondere eigenschappen.

Voor zover bij de COGEM bekend, zijn er geen publicaties waarin melding wordt gemaakt dat I. hospitalis ziekteverwekkend is voor mensen, dieren of planten. Vanwege de specifieke groeicondities, zoals de hoge temperatuur en vereiste aanwezigheid van zwavel en waterstof en het feit dat dit archaeon alleen onder zuurstofarme condities kan groeien, kan uitgesloten worden dat dit archaeon kan overleven in mens, dier of plant. De COGEM is van oordeel dat I. hospitalis niet ziekteverwekkend is en adviseert deze soort in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.

Download publicatie