Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van het archaeon Candidatus Nanohalarchaeum antarcticus

Adviezen | 23.10.2023 | CGM/231023-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het ééncellige micro-organisme Candidatus Nanohalarchaeum antarcticus en de plaatsing van dit organisme op lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.

Ca. Nha. antarcticus is een archaeon, een organisme dat overeenkomsten heeft met bacteriën, en is recent geïsoleerd uit zoutmeren in Antarctica. Nanohalarchaea hebben een klein genoom, waardoor ze in beperkte mate hun eigen bouwstoffen kunnen produceren en afhankelijk zijn van een gastheer. Zo groeit Ca. Nha. antarcticus alleen in de aanwezigheid van een ander Antarctisch archaeon, Halobacterium lacusprofundi. De relatie tussen Ca. Nha. antarcticus en H. lacusprofundi wordt nog onderzocht: mogelijk dringt Ca. Nha. antarcticus de cellen van H. lacusprofundi binnen om aan bouwstoffen te komen.

Voor zover bij de COGEM bekend, zijn er geen publicaties waarin melding wordt gemaakt dat Ca. Nha. antarcticus pathogeen is voor mensen, dieren of planten. De COGEM is van oordeel dat vanwege het voorkomen van Ca. Nha. antarcticus in zoutmeren en de afhankelijkheid van H. lacusprofundi, uitgesloten kan worden dat dit archaeon kan overleven in mens, dier of plant. De COGEM is van oordeel dat Ca. Nha. antarcticus niet ziekteverwekkend is en adviseert deze soort in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in lijst A1 van Bijlage 2 van de Regeling ggo.

Download publicatie