Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Thermoascus aurantiacus

Adviezen | 22.01.2019 | CGM/190122-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Thermoascus aurantiacus (Goudgele stoofzakjeszwam) en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
T. aurantiacus is een thermofiele schimmel die wereldwijd voorkomt in regio’s met een warm klimaat. De schimmel produceert verschillende thermostabiele polysacharide afbrekende enzymen die interessant zijn voor industriële toepassingen, en kent een lange historie van veilig gebruik. De COGEM heeft geen aanwijzingen dat T. aurantiacus ziekte veroorzaakt. Daarom is zij van oordeel dat de schimmel niet pathogeen is, en adviseert zij T. aurantiacus in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat T. aurantiacus in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie