Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de schimmel Schizosaccharomyces japonicus (syn. Hasegawaea japonica en Octosporomyces japonicus)

Adviezen | 04.12.2018 | CGM/181204-02

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de schimmel Schizosaccharomyces japonicus (syn. Hasegawaea japonica en Octosporomyces japonicus) en de plaatsing van deze schimmel op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
S. japonicus is een gist die wordt aangetroffen op plaatsen met een hoog suikergehalte en kan groeien bij hoge temperaturen (40°C). S. japonicus komt niet alleen voor als eencellige gist, maar kan onder nutriëntarme omstandigheden (stikstof gelimiteerd) ook lange filamenteuze schimmeldraden vormen.
Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de schimmel pathogeen is voor mens, dier of plant. De COGEM adviseert daarom S. japonicus in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie