Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de gisten Brettanomyces bruxellensis en Scheffersomyces stipitis

Adviezen | 10.08.2017 | CGM/170810-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de gisten Brettanomyces bruxellensis en Scheffersomyces stipitis en de plaatsing van deze gisten op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.
B. bruxellensis staat bekend als bederver van wijn. Aanwezigheid van deze gist kan leiden tot een onappetijtelijke geur en smaak van wijn. Deze gist kan groeien onder zuurstofarme condities en tolereert hoge temperaturen (rond 42ºC) en lage zuurgraden.
S. stipitis is beter bekend onder de oude naam Pichia stipitis. Deze gist kan onder andere xylose, xylaan en cellobiose fermenteren. S. stipitis groeit vrijwel niet onder zuurstofarme condities en tolereert temperaturen van maximaal 35ºC.
Beide gisten kunnen koolhydraten (zoals cellulose en xylose) fermenteren. Door deze eigenschap worden B. bruxellensis en S. stipitis geschikt geacht voor industriële productie van bio-ethanol.
Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat B. bruxellensis en S. stipitis pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom om B. bruxellensis en S. stipitis in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie