Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de ciliaat Tetrahymena thermophila

Adviezen | 11.02.2019 | CGM/190211-03

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van het eencellige organisme Tetrahymena thermophila en de plaatsing van dit organisme op Bijlage 2, lijst A1 van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.
T. thermophila is een eencellig organisme dat wereldwijd voorkomt in zoet water. Dit zogenaamde trilhaardiertje bevat twee celkernen die structureel en functioneel van elkaar verschillen. Deze ééncellige wordt al jaren toegepast als modelorganisme voor onderzoek en kent een lange historie van veilig gebruik. De COGEM heeft geen aanwijzingen dat T. thermophila ziekte veroorzaakt in gezonde mensen, dieren of planten. Daarom is de COGEM van oordeel dat T. thermophila apathogeen is, en adviseert deze soort in te delen in pathogeniteitsklasse 1. Tevens is zij van oordeel dat T. thermophila in aanmerking komt voor plaatsing op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie