Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriesoort Paraburkholderia fungorum

Adviezen | 02.06.2022 | CGM/220602-02

De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Paraburkholderia fungorum. Paraburkholderia-bacteriën zijn Gramnegatief en komen voornamelijk in de bodem of water voor, of zijn geassocieerd met planten. P. fungorum is geïsoleerd uit een witrotschimmelcultuur. Er zijn een viertal publicaties die P. fungorum in verband brengen met infecties in de mens. In twee gevallen is P. fungorum aangetroffen in patiënten die met meerdere bacteriën geïnfecteerd waren, waardoor de rol van P. fungorum moeilijk te beoordelen is. In de meeste gevallen lijkt de bacterie het lichaam te zijn binnengedrongen via een wond, en hadden de patiënten een verzwakte weerstand door infecties of letsel.

Het bovenstaande in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat P. fungorum ziekte kan veroorzaken bij individuen met een verzwakt immuunsysteem of een onderliggend ziektebeeld. De COGEM is van oordeel dat P. fungorum als een opportunistisch pathogeen beschouwd kan worden. De COGEM adviseert daarom P. fungorum in pathogeniteitsklasse 1 in te delen en als zodanig in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo op te nemen.

Download publicatie