Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de bacteriën Thermosinus carboxydivorans, Thermincola ferriacetica en Thermincola carboxydiphila

Adviezen | 22.12.2017 | CGM171222-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriën Thermosinus carboxydivorans, Thermincola ferriacetica en Thermincola carboxydiphila en de plaatsing van deze bacteriën op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’.

De betreffende bacteriesoorten groeien goed bij hoge temperaturen bij de afwezigheid van zuurstof. T. carboxydivorans is geïsoleerd uit een warmwaterbron in het Yellowstone park in de Verenigde Staten. De Thermincola soorten zijn beide geïsoleerd uit warmwaterbronnen in Rusland.

De hoge optimale groeitemperaturen van deze bacteriën maken het zeer onwaarschijnlijk dat zij pathogeen zijn voor mens of dier. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat T. carboxydivorans, T. ferriacetica en T. carboxydiphila pathogeen zijn voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom T. carboxydivorans, T. ferriacetica en T. carboxydiphila in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie