Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van de anaerobe thermofiele bacterie Thermincola potens

Adviezen | 10.01.2018 | CGM/180110-01

De COGEM is gevraagd om te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacterie Thermincola potens en de plaatsing van deze bacterie op Bijlage 2, lijst A1 (apathogene gastheerorganismen) van de ‘Regeling genetisch gemodificeerde organismen’. Opname op Bijlage 2, lijst A1, betekent dat onder ML-I laboratoriumcondities met het betreffende organisme genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vervaardigd mogen worden indien hierbij vectoren worden gebruikt die wél, of inserties die níet, op de A-lijsten staan. Activiteiten met deze ggo’s kunnen, zonder dat een aanvrager daar een milieurisicobeoordeling voor hoeft aan te leveren, direct na kennisgeving gestart worden.
De bacterie groeit goed bij afwezigheid van zuurstof. De bacteriesoort T. potens is geïsoleerd uit een biobrandstofcel.
De bacterie heeft een groeioptimum bij 55°C of hoger en groeit niet bij 37°C. Deze hoge groeitemperatuur maakt het onwaarschijnlijk dat T. potens pathogeen is voor mens of dier. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat T. potens pathogeen is voor mens, dier of plant. Zij adviseert daarom T. potens in te delen in pathogeniteitsklasse 1 en op te nemen in Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo.

Download publicatie