Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Cercopithecine alphaherpesvirus 9

Adviezen | 24.08.2018 | CGM/180824-01

De COGEM is in verband met de plaatsing op lijst 4.1 van Bijlage 4 van de ’Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ (Regeling ggo), gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Cercopithecine alphaherpesvirus 9 (CeHV-9). Daarnaast is aan de COGEM gevraagd of CeHV-9 strikt pathogeen is voor dieren, en op welke wijze het virus zich verspreidt.
CeHV-9 wordt via aerosolen en (in)direct contact overgedragen. Het virus is hoofdzakelijk geassocieerd met milde ziektegevallen en veroorzaakt bij bepaalde apensoorten (non-humane primaten) een blaasjesvormige huiduitslag in de vorm van waterpokken. Na infectie blijft het virus latent in de neuronen aanwezig. Bij apen met een verzwakte weerstand kan het virus gereactiveerd worden wat tot de huiduitslag gordelroos kan leiden. Infecties met CeHV-9 kunnen effectief met antivirale middelen behandeld worden. Er zijn geen aanwijzingen dat CeHV-9 ziekte veroorzaakt bij de mens. Op basis van bovenstaande gegevens is de COGEM daarom van oordeel dat CeHV-9 een strikt dierpathogeen virus is, en adviseert zij CeHV-9 in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie