Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Bovine kobuvirus 1 (species Aichivirus B)

Adviezen | 12.04.2019 | CGM/190412-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Bovine kobuvirus 1. Tevens is de COGEM gevraagd of dit virus als strikt dierpathogeen beschouwd kan worden.
Bovine kobuvirus 1 is in verband gebracht met diarree in runderen. Het is echter onduidelijk of er een causaal verband bestaat tussen aanwezigheid van het virus en de ziekteverschijnselen, aangezien het virus (of antilichamen tegen het virus) ook in gezonde dieren worden aangetroffen. Er zijn bij de COGEM geen aanwijzingen bekend dat de mens of andere dieren met dit virus geïnfecteerd kunnen worden, ook zijn er in mensen en andere dieren geen antilichamen gevonden tegen bovine kobuvirus.
De COGEM merkt op dat bovine kobuvirus 1 een virus is binnen de species Aichivirus B. Omdat van de andere virussen binnen de species Aichivirus B (i.e., ferret kobuvirus 1 en ovine kobuvirus) geen tot milde ziekteverschijnselen beschreven zijn, en deze virussen alleen gedetecteerd zijn in dieren, adviseert de COGEM om bovine kobuvirus 1, ferret kobuvirus 1 en ovine kobuvirus gezamenlijk onder Aichivirus B op te nemen als strikt dierpathogene virussen in pathogeniteitsklasse 2. Samenvattend is de COGEM van oordeel dat Aichivirus B als strikt dierpathogeen ingedeeld kan worden in pathogeniteitsklasse 2 en geplaatst kan worden op Bijlage 4, lijst 4.1 van de Regeling ggo.

Download publicatie