Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie van Bombyx mori latent virus en Chronic bee paralysis virus

Adviezen | 23.08.2021 | CGM/210823-02

De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Bombyx mori latent virus (BmLV) en Chronic bee paralysis virus (CBPV), en voor de plaatsing van deze virussen op Bijlage 4 van de Regeling ggo.
BmLV is een positief-strengs RNA virus dat in 2005 is ontdekt in cellen van de zijderups, Bombyx mori. Cellen van de zijderups die geïnfecteerd zijn vertonen geen ziekteverschijnselen. Ook de larven van de zijderups die geïnfecteerd worden vertonen geen infectieverschijnselen, terwijl het virus wel in de weefsels aanwezig blijft. BmLV kan geen cellen infecteren die afkomstig zijn van andere dieren of van de mens.
CBPV is ook een positief-strengs RNA virus en heeft een gesegmenteerd genoom dat bestaat uit twee RNA strengen. Het virus is in 1963 ontdekt en veroorzaakt wereldwijd een dodelijke ziekte in de honingbij. Geïnfecteerde honingbijen raken chronisch verlamd en worden trillerig, kruipen over de grond en kunnen ook hun haren verliezen, waardoor ze er zwart-glimmend uitzien en verstoten worden door de gezonde bijen in de kolonie.
Er zijn bij de COGEM geen publicaties bekend die BmLV of CBPV in verband brengen met pathogeniteit voor planten of vertebraten, waaronder de mens. Alles in overweging nemende, is de COGEM van oordeel dat BmLV en CBPV als insect-specifieke virussen gekenmerkt kunnen worden. Derhalve adviseert de COGEM om beide virussen als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie