Publicaties

Pathogeniteitsclassificatie elf arterivirussen

Adviezen | 15.12.2015 | CGM/151214-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de pathogeniteitsklasse van 11 arterivirussen. Het betreft African pouched rat arterivirus 1, DeBrazza’s monkey arterivirus 1, Kibale red colobus virus 1 en 2, Kibale red-tailed guenon virus, Pebjah virus, Porcine reproductive and respiratory syndrome virus Type 1 en 2 (PRRSV-1 en PRRSV-2), Mikumi yellow baboon virus 1, Simian hemorrhagic encephalitis virus en Wobbly possum disease virus. Tevens is de COGEM gevraagd of deze virussen strikt dierpathogeen zijn.
Arterivirussen infecteren bepaalde zoogdiersoorten en kennen een nauw gastheerbereik. Voor zover bekend, is tot op heden niet beschreven dat arterivirussen bij de mens ziekte kunnen veroorzaken of de mens kunnen infecteren. De COGEM beschouwt daarom bovenstaande arterivirussen als strikt dierpathogeen.
PRRSV-1 en PRRSV-2 veroorzaken ziekte bij varkens. Tegen deze virussen zijn vaccins beschikbaar. Daarnaast zijn ze met managementmaatregelen te bestrijden. Voor de andere hierboven genoemde arterivirussen zijn geen vaccins voorhanden. Hun natuurlijke gastheren komen in het wild voor in Afrika, Azië of Nieuw Zeeland. De COGEM acht de kans verwaarloosbaar klein dat deze virussen zich in het Nederlandse milieu kunnen handhaven of verspreiden.
Op basis van de hierboven genoemde eigenschappen, adviseert de COGEM de elf arterivirussen als strikt dierpathogeen in te delen in pathogeniteitsklasse 2.

Download publicatie