Publicaties

Pathogenese en transmissie van influenzavirussen

Adviezen | 15.05.2007 | 070515-01

De COGEM is verzocht te adviseren over de inschaling van werkzaamheden met genetisch gemodificeerde (gg) influenza A virussen. De te produceren virussen worden samengesteld uit delen van hoog- en laagpathogene influenza A stammen afkomstig uit alle mogelijke gastheren. Het doel van het onderzoek betreft het bepalen van de genetische veranderingen die van invloed zijn op pathogeniteit en transmissie van deze virussen. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om al de experimenten met (hoog pathogene aviaire) gg-influenza A virus te mogen uitvoeren op DM-III niveau met onderdruk, waarbij gebruik wordt gemaakt van een veiligheidskabinet klasse-III.
De COGEM is van mening dat laboratoriumwerkzaamheden met hoogpathogene influenza A virussen uitgevoerd dienen te worden op ML-III inperkingsniveau, maar vindt dat dergelijke werkzaamheden desgewenst ook kunnen worden uitgevoerd op DM-III niveau met onderdruk. Door het gebruik van een veiligheidskabinet klasse-III in plaats van het minimaal vereiste veiligheidskabinet klasse-II ziet zij bovendien geen toegevoegde waarde van mond-, neus- en oogbeschermende middelen. Verder is de COGEM van mening dat proefdierexperimenten uitgevoerd dienen te worden op DM-III niveau in een onderdrukisolator. Onder de gestelde voorwaarden vindt de COGEM dat de risico’s voor mens en milieu bij het uitvoeren van beschreven experimenten verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie