Publicaties

Brief naar aanleiding van influenza-onderzoek Erasmus MC

Signalerende brieven | 21.03.2012 | CGM/111125-04

Naar aanleiding van berichten in de media over onderzoek aan influenzavirus H5N1 van het Erasmus MC heeft de COGEM op 25 november 2011 een vertrouwelijke brief verstuurd naar staatssecretaris Joop Atsma van IenM. In deze brief informeert de COGEM de staatssecretaris over het onderzoek en de verkregen resultaten, de risico’s en hoe de COGEM deze beoordeeld heeft. Daarnaast wordt in deze brief kort ingegaan op de discussie in de media over dit onderzoek en worden een aantal aspecten gesignaleerd die hierbij van belang zijn.

Omdat in de brief gegevens geciteerd worden die op dat moment nog niet gepubliceerd waren door de onderzoekers, is destijds besloten de brief als vertrouwelijk te behandelen en deze pas na het verschijnen van de wetenschappelijke publicatie openbaar te maken. De verwachting was dat dit op korte termijn zou plaatsvinden. Door het advies van de Amerikaanse ‘National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB)’ op 30 januari 2012 [1] om gevoelige informatie uit de publicatie te verwijderen, en door het door de onderzoekers zelf afgekondigde moratorium op publicatie en verder onderzoek, was medio maart 2012 nog steeds onduidelijk wanneer en in welke vorm de betreffende wetenschappelijke publicatie zal verschijnen.

De COGEM acht het van belang zo transparant mogelijk te zijn in haar handelen en in verband met het inmiddels in de media en het parlement plaatsvindende debat over deze aangelegenheid inzicht te geven in wat zij over deze zaak aan de staatssecretaris gerapporteerd heeft. De COGEM heeft daarom besloten haar brief van november 2011 openbaar te maken, maar het onderdeel met de nog niet gepubliceerde informatie weg te laten. Deze is ook niet van belang voor het duiden van de overige elementen uit de brief.

 

[1] Berns K I et al (2012). Nature 482: 153-154
Download publicatie