Publicaties

Opvattingen over genetische modificatie en genetisch gemodificeerde organismen

Onderzoeksrapporten | 04.11.2015 | CGM 2015-05

Het laatste kwantitatieve onderzoek naar perceptie en houding van de Europese (en Nederlandse) bevolking over genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) dateert van 2010 (de Eurobarometer). De vraag is of de meningen over dit onderwerp sindsdien veranderd zijn. Daarom heeft de COGEM de opvattingen over genetische modificatie in Nederland opnieuw in kaart laten brengen.
Het onderzoeksteam van Deining Maatschappelijke Communicatie heeft een enquête samengesteld op basis van een analyse van bestaand kwalitatief en kwantitatief publieksonderzoek naar genetische modificatie. Een belangrijk aandachtspunt betrof de plaatsing van de resultaten in de bredere houding van respondenten ten aanzien van wetenschap en technologie en ten aanzien van informatiegebruik en vertrouwen in actoren. Deze elementen hebben een nadrukkelijke rol gekregen in de gebruikte vragenlijst die bestond uit zeven thema’s: 1) maatschappelijke betrokkenheid, 2) houding tegenover wetenschap en technologie, 3) spontane associaties, 4) specifieke toepassingen van genetische modificatie, 5) informatie zoekgedrag en mediagebruik, 6) technologiesturing en 7) vertrouwen in actoren en regelgeving.
Het onderzoek is opgezet als een ad hoc kwantitatief onderzoek bestaande uit een deel online (n=809) en een deel telefonische dataverzameling (n=399). De populatie van het onderzoek (n = 1208) bestaat uit Nederlanders van 18 jaar of ouder. De steekproef is representatief voor inwoners van Nederland op basis van geslacht, leeftijd en provincie.
Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de nog te verschijnen Trendanalyse Biotechnologie. Uit de publieksenquête over de opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van genetische modificatie en ggo’s blijkt onder meer dat de interesse in het onderwerp bij de Nederlandse bevolking beperkt is. In de aanbiedingsbrief gaat de COGEM nader in op de resultaten van het onderzoek.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een COGEM signalering opgesteld. Ga naar de COGEM signalering.

 

Download publicatie