Publicaties

Omlaagschaling van werkzaamheden met lentiviraal getransduceerde cellen in associatie met ratten

Adviezen | 28.03.2006 | 060328-01

De COGEM is gevraagd te adviseren over een verzoek tot omlaagschaling van werkzaamheden met lentivirale vectoren getransduceerde zoogdiercellen in associatie met ratten. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een kunstlever bestaande uit een bioreactor gevuld met getransduceerde humane levercellen. Daarnaast is het doel het in vivo bestuderen van de uitrijping van deze cellen. De aanvrager verzoekt om de dierexperimenten te mogen uitvoeren in een D-I in plaats van DM-II ruimte.    Bij handelingen met lentivirale vectoren hebben de risico’s die in ogenschouw genomen moeten worden betrekking op: 1) RCL-vorming tijdens de vectorproductie, 2) de aanwezigheid van vrije replicatiedeficiënte vectordeeltjes in het kweekmedium afkomstig van het oorspronkelijke inoculum en 3) mobilisatie van de ingebouwde vector door complementatie met mogelijk aanwezig replicatiecompetent lentivirus.    De COGEM acht de kans op RCL-vorming tijdens vectorproductie verwaarloosbaar klein gezien het gehanteerde productiesysteem. De COGEM is verder van mening dat de gehanteerde kweek- en wasprocedure na transductie van de cellen een enorme reductie van het inoculum bewerkstelligt waardoor de kans op aanwezigheid van vrije lentivirale deeltjes verwaarloosbaar klein is. Daarnaast is de kans op mobilisatie van de ingebouwde vector verwaarloosbaar klein door het gebruik van derde generatie SIN lentivirale vectoren en het hanteren van aanvullende voorschriften.    Gezien het bovenstaande is de COGEM van mening dat de risico’s voor mens en milieu bij omlaagschaling van de beoogde handelingen, met in acht name van de aanvullende voorschriften, verwaarloosbaar klein zijn.

Download publicatie