Publicaties

Moet alles kunnen wat technisch mogelijk is?

Onderzoeksrapporten | 07.06.2006 | CGM 2006-02

Dit rapport is opgesteld door Schuttelaar & partners.

De COGEM heeft een inventarisatie laten uitvoeren naar de kernargumenten die een rol spelen bij de afwegingen die religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen maken met betrekking tot biotechnologische toepassingen. Deze argumenten worden vaak niet expliciet in het maatschappelijke debat geuit, maar spelen een rol als normatief aspect. Een beter inzicht in deze normatieve aspecten is van belang voor een beter begrip van het debat rond genetische modificatie.

Het COGEM onderzoeksrapport kunt u vinden onder de ‘download publicatie’ knop en de naar aanleiding van de onderzoeksresultaten opgestelde COGEM signalering kunt u hier vinden.

Download publicatie